Home

ส่วนตัวมองว่า slow life คือการรู้จักใช้ชีวิตให้เป็น จัดการช่วงชีวิตให้มีความสุข

เราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างslowได้ทุกขณะ ทุกโอกาส *หากเราเข้าใจตัวเอง*

 

Real simple  I’am   slow  walker,

but I never walk back.

                                        

113133464

Advertisements